Регионални сусрети образовања 2023.

Образовање је једно од најважнијих права и потреба сваког човека. Оно нам омогућава да развијамо своје потенцијале, стичемо знања и вештине, и доприносимо друштву и свету. Међутим, образовање се суочава са бројним изазовима и променама у савременом друштву, које захтевају прилагођавање и иновације. Све чешће наилазимо на проблем везане за различите облике насиља међу децом. Појачани васпитни рад са ученицима у школи је један од начина да се унапреди образовни процес и створи позитивна школска клима. Појачани васпитни рад подразумева да се ученицима пружи додатна подршка, подстицај, саветовање и усмеравање у циљу њиховог целовитог развоја и успешног савладавања школских обавеза. О томе је вечерас говорила колегиница Татјана Колар , учитељица из ОШ “ Аврам Мразовић” Друга тема о којој је говорила колегиница Љиљана Мудринић, из ОШ “ Доситеј Обрадовић” односила се на превенцију И заштиту од електронског насиља. Познато је да оно има велике негативне последице по ментално и физичко здравље, самопоштовање, социјалне односе и школски успех деце. Зато је неопходно да се образовни систем и сви актери у њему ангажују на превенцији и сузбијању електронског насиља, као и на пружању подршке и заштите жртвама.