Управни одбор УСУ

Ружица Вукелић

Председник УСУ

Тања Огризовић

Подпредседник УСУ

Татајана Колар

Председник Скупштине УО

Сања Милетић

Секретар УСУ

Лукић Мирјана

члан УО

Љиљана Мудринић

Члан УО

Наташа Главоњић

Члан УО

Сена Радовић Трнко

Члан УО

Наталија Павков

Члан УО

Сања Милетић

Члан УО

Надзорни одбор УСУ

Oља Маричић

Председник НО

Золтан Кемивеш

Члан НО

Oља Маричић

Члан НО