Управни одбор УСУ

Ружица Вукелић

Председник УСУ

Тања Огризовић

Подпредседник УСУ

Татајана Колар

Председник Скупштине УСУ

Сања Милетић Ковач

Секретар УСУ

Лукић Мирјана

члан УО

Љиљана Мудринић

Члан УО

Снежана Ивковић

Члан УО

Анђелина Топић

Члан УО

Наталија Павков

Члан УО

Ирена Јовановић Каса

Члан УО

Надзорни одбор УСУ

Oља Маричић

Председник НО

Золтан Кемивеш

Члан НО

Лидија Митрић Јевтић

Члан НО