Управни одбор УСУ

Љиљана Мудринић

Председник УСУ

Тања Огризовић

Подпредседник УСУ

Татајана Колар

Председник Скупштине УСУ

Снежана Ивковић

Секретар УСУ

Лукић Мирјана

члан УО

Милана Бјеливук Ковач

Члан УО

Сања Милетић Ковач

Члан УО

Анђелина Топић

Члан УО

Наталија Павков

Члан УО

Невенка Шифлиш

Члан УО

Надзорни одбор УСУ

Ружица Вукелић

Председник НО

Снежана Нишевић

Члан НО

Ирена Јовановић Каса

Члан НО