Управни одбор УСУ

Ружица Вукелић

Председник УСУ

Тања Огризовић

Подпредседник УСУ

Татајана Колар

Председник Скупштине УО

Ксенија Ујсаси

Секретар УСУ

Лукић Мирјана

члан УО

Љиљана Мудринић

Члан УО

Наташа Главоњић

Члан УО

Сена Радовић Трнко

Члан УО

Снежана Панковић

Члан УО

Сања Милетић

Члан УО

Надзорни одбор УСУ

Валерија Николић

Председник НО

Золтан Кемивеш

Члан НО

Oља Маричић

Члан НО