Историјат Удружења сомборских учитеља

Прва Оснивачка скупштина одржана је у Сомбору пре тачно двадесет и две године. 1998.године састаје се група ентузијаста и оснива Друштво учитеља општине Сомбор. На Оснивачкој скупштини, 02.04.1998. је усвојен Статут друштва. Тадашњи председник Иницијативног одбора је био Миле Маријановић, председница Скупштине је Ксенија Лишћевић, а председник друштва Милош Марин.

За време њиховог мандата организован је Сабор учитеља у Сомбору. Том приликом уручена је и захвалница Учитељском друштву општине Сомбор од стране Савеза учитеља Републике Србије. Захвалница је упућена за изузетну сарадњу са учитељима на унапређивању васпитно-образовног рада и наставне праксе као и за допринос у афирмацији учитељског позиваи рада Савеза учитеља Републике Србије.

Следећи председник Друштва учитеља општине Сомбор је била Јованка Филиповић која је на челу друштва била од 01.12.1999. кад је извршена примопредаја печата Друштва учитеља општине Сомбор и све до 2004. је на тој функцији.

Наредне четири године Даворка Поњевић је водила друштво у просторијама ОШ "Доситеј Обрадовић" у Сомбору.

2006. године Друштво учитеља општине Сомбор је угашено.

После четрнаест година поново се окупља нова група ентузијаста: Ружица Вукелић, Валерија Николић и Анђелина Топић и оснивају поново друштво учитеља у Сомбору. Овог пута са њима као оснивачи су: Сања Милетић, Золтан Кемивеш, Маријана Туркаљ, Тања Колар и Тања Огризовић. Друштво је морало да промени име и сад се зову УСУ тј. Удружење сомборских учитеља.

07.02.2020. одржана је Оснивачка скупштина и на њој се за председника Скупштине бира Ружица Вукелић, Председница УСУ-а је Анђелина Топић, а Валерија Николић је именована за председника Надзорног органа. Удружењу су приступиле све сеоске и градске сомборске школе као и школа у Апатину.

Након што је у априлу месецу 2020. године председница УСУ Анђелина Топић поднела оставку због породичне ситуације, на место председника Удружења ступа једна од оснивача- Ружица Вукелић, а на место председника Скупштине УСУ - Татјана Колар.