Постани члан удружења

Члан Удружења сомборских учитеља може бити може бити сваки просветни радник или особа која ради у образовно-васпитној установи, предшколској установи, институцији или организацији цивилног друштва.

Члан Удружења живи или ради на територији града Сомбора или суседних општина и прихвата циљеве и Статут Удружења.

На ОСНИВАЧКОЈ СКУПШТИНИ, одржаној 7. 2. 2020. године, донета је одлука о висини и начину плаћања чланарине. Чланарина се уплаћује месечном обуставом од 0,2% од личног дохотка запосленог, који обрачунава рачуновођа школе и уплаћује на жиро рачун Удружења сомборских учитеља.

Текући рачун: 200 - 3194200101040 - 61

Учлањењем стичем право на редовно информисање и позивање на стручне скупове у организацији Удружења сомборских учитеља.