Када Удружење стане уз вас

Пратећи и подржавајући рад својих чланова  Удружење сомборских учитеља је одлуком Управног одбора наградило  шест  учитеља који су снимањем часова током школовања на даљину дали свој допринос образовању у условима пандемије.

Председница удружења проф. Ружица Вукелић је у четвртак 15. 10. уручила новчане захвалнице Валерији Николић- ОШ ,,Братство јединство", Татјани Колар - ОШ ,, Аврам Мразовић", Тањи Огризовић - ОШ ,,Иво Лола Рибар" из Сомбора и  Снежани Панковић, Вери Пинћир и  Лидији Бараћ из апатинске основне школе  ,, Жарко Зрењанин" .

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања је 2020/21. школске године организовало образовно-васпитни рад путем наставе на даљину емитовањем часова наставе, које припремају и реализују наставници запослени у школама на територији Републике Србије.

Снимљени часови чине базу примера добре праксе, која је доступна на РТС Планети и званичној интернет страници Завода и Министарства. Часови из Базе часова емитују се путем Јавног медијског сервиса Србије.

Снимање часова је координирала Школска управа града Сомбора. За први разред је била  задужена просветна саветница Александра  Милошевић, за други разред начелница Милана Минарски, за трећи разред саветнице Весна Шрајнер и Александра Милошевић и  за четврти Весна Шрајнер. Морамо истаћи да без наших колега информатичара не би смо могли успешно извршити овај задатак.

Приликом уручивања захвалница проф. Ружица Вукелић је истакла да је један од кључних задатака  Удужење сомборских учитеља управо тај,  да промовише али и колико год то било скромно и награди рад својих чланова.

У овој школској години  Удружење планира низ активности од којих су две наредне Јавни позив школама и Стручним активима разредне наставе да предложе једног колегу који се истакао радом у настави, ваннаставним или  хуманитарним акцијама, као и Студијско путовање у Сремске Карловце.